فعالیت های تربیت بدنی و ورزش
1396/7/29 شنبهکسب عنوان بین المللی
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات بین المللی آزاد کاراته سویس توسط عضو هیات علمی مرکز اسدآباد
نایب قهرمانی کاتا ,هشتمین دوره ی مسابقات بین المللی آزاد کاراته بازل سوییس .

.

کسب مقام نایب قهرمانی کاراته جهان توسط دکتر بهزاد یعقوبیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد را صمیمانه تبریک عرض می کنیم.

امور فرهنگی و تربیت بدنی


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر