كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/9/6 پنجشنبه معرفی
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
مهدی یاوند زاهدی

مسئول آموزش

33116798 203
احد احمدی سرشت

مسئول امور دانشجویی

204
سید حسام الدین موسوی
مسئول امور کلاسها
وکارشناس بایگانی دانشجویی
33117114 206
امیر مراد ترکاشوند           سهیلا مرادی
   

مسئول امور فارغ التحصیلان


کارشناس امور فارغ التحصیلان
211
اسماعیل اسماعیلی         احمد  مرسلی
   
کارشناسان  آموزش 213
مصطفی موسی پور
کارشناس حق التدریس
و مسئول  امتحانات
217
بيشتر