اخبـار آمـوزش
1402/8/2 سه‌شنبه
خلاصه آیین نامه آموزشی
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور

.

                                       خلاصه آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور
(آخرین بروزرسانی 31/6/98)
(انتخاب واحد)
1-تعداد واحدهای انتخابی دانشجویان بر اساس معدل ترم قبل(بجز ترم تابستان)
الف)معدل زیر 12 حداکثر 14 واحد
ب)معدل 12 تا 99/16 حداکثر 20 واحد
ج)معدل 17 به بالا حد اکثر 24 واحد
تبصره 1: چنانچه دانشجویی در ترم قبل مرخصی اخذ نموده باشد، معدل ترم قبل از مرخصی تحصیلی دانشجو که در آن ترم واحد داشته است ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2: حداقل واحد انتخابی برای دانشجویان عادی 8 واحد و دانشجویان مشمول(آقا) 12 واحد است.
2- در صورتیکه نمرات دانشجویی در ترم قبل قطعی نشده باشد،دانشجو باید ضمن پیگیری جهت قطعی شدن نمره خود، با محاسبه معدل ،نسبت به انتخاب واحد با معیارهای مذکور اقدام نماید.
3-دانشجویان می بایست در ابتدای هر سال تحصیلی،لیست ارائه دروس (برنامه 8 ترمه) را از سایت pnu.ac.ir تهیه و بر اساس آن و الزاما" با رعایت پیش نیاز و سقف واحد انتخاب واحد نمایند.
تبصره:چنانجه دانشجویی از درس پیش نیاز یک بار مردود شده باشد،می تواند آن درس را با درس بعدی(پس نیاز)به طور همزمان انتخاب نماید.در این صورت چنانچه دانشجو درس پس نیاز را گذرانده ولی درس پیش نیاز را مردود شود،درس پس نیاز پذیرفته می شود اما باید بلافاصله در نیمسال بعدی درس پیش نیاز را تا دریافت نمره قبولی انتخاب نماید.
4- حداکثر انتخاب واحد در ترم تابستان 8 واحد است.
5- حضور در کلاسهای نظری و رفع اشکال الزامی نیست ولی حضور در کلاسهای عملی الزامی است.
6- حداقل نمره قبولی هر دانشجو 10 از (20 نمره) می باشد.
7- حداکثر نمره میانترم 8 می باشد.در صورتیکه دانشجو فاقد نمره میانترم باشد،نمره پایان ترم آن ضربدر 10 تقسیم بر 6 محاسبه می گردد.
8- دانشجویی که در هر ترم در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند،چنانچه در ترم های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند،نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی در معدل ترم دانشجو محاسبه و در ریز نمرات تحصیلی دانشجو نیز ثبت و باقی می ماند،اما در معدل کل دوره بی اثر و صرفا" نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه معدل کل دوره خواهد بود.
تبصره:تسهیلات این بند شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انظباطی نمره 25/0 دریافت می کنند نمی شود.
9-دانشجوی ترم آخر(دانشجویی که حداکثر 24 واحد باقی مانده دارد)می تواند کلیه واحدهای را بدون رعایت پیش نیاز و بدون شرط معدل اخذ نماید.
10-حد اکثر مدت مجاز تحصیل دوره کارشناسی برای دانشجویان غیر مشمول 10سال و برای دانشجویان مشمول(آقا) 5 سال می باشد.
تبصره1:در صورت نیاز دانشجویان مشمول(آقا) به سنوات ارفاقی،امکان اخذ مجوز از استان و اداره وظیفه عمومی تا دو نیمسال مشروط به احراز شرایط تعیین شده از سوی اداره وظیفه عمومی وجود خواهد داشت.
تبصره2:دانشجویان غیر مشمول پس از گذراندن 20 ترم تحصیلی،می توانند از 7 ترم تحصیلی مازاد بر 20 ترم قبلی استفاده نمایند.در این صورت بر اساس مقررات هیات امنای دانشگاه شهریه ثابت ایشان با ضریب 25/1 محاسبه خواهد شد.
11-نمرات دروس عملی و بخش عملی دروس عملی- نظری بر اساس جدول زمانی ابلاغ شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به شرح ذیل
مهلت ثبت نمره دارند.
شرح حداکثر مهلت اعلام نمره
درس عملی انتخاب شده در نیمسال اول تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
درس عملی انتخاب شده در نیمسال دوم تا تاریخ 30 مهر سال بعد
درس عملی انتخاب شده در تابستان تا تاریخ پایان اسفند همان سال

12-
دانشجو می تواند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمره،تقاضای تجدید نظر خود را در سیستم گلستان ثبت نماید.

13-مدرک پایان دوره کارشناسی صرفا" به کسانی داده خواهد شد که کل واحدهای دوره کارشناسی را با معدل  12 یا بالاتر گذرانده باشند.
14- در صورتیکه دانشجوی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند می تواند برای جبران معدل خود حد اکثر تا 20 واحد از دروس جبرانی را در قالب سنوات مجاز تحصیلی انتخاب واحد نماید.
15- دانشجویان کارشناسی که متقاضی اخذ مدرک کاردانی رسمی می باشند می توانند با گذراندن 68 واحد درسی با معدل کل 12 از تحصیل انصراف داده و مدرک کاردانی رسمی اخذ نمایند.یاد آوری بسیار مهم:برای ورودیهای سال 93 و بعد از آن جهت دانشجویان متقاضی مدرک کاردانی از 68 واحد گذرانده شده حداکثر 10 واحد عمومی قابل پذیرش می باشد و واحد های عمومی بیشتر از 10واحد  جزو 68 واحد لازم برای اخذ مدرک کاردانی محاسبه نمی شود.


(معرفی به استاد)
دانشجویان با داشتن شرایط زیر می توانند دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذرانند.
الف)دانشجویان مقطع کارشناسی که فقط 1 یا 2 درس نظری باقیمانده جهت اتمام تحصیلات کارشناسی دارند.
ب)دانشجویان مقطع کارشناسی جهت احراز حد نصاب معدل کل دوره (12) می توانند دو درس معرفی به استاد را اخذ نمایند.
بدیهی است پس از ثبت نمرات تک درس،در هنگام تسویه حساب،شهریه ثابت و نیز نصف شهریه متغیر دروس مذکور ،دریافت خواهد شد.
 16- دانشجویان مقطع کارشناسی که فقط 1 یا 2 درس از دروس سر فصل آنها باقی مانده و حد نصاب معدل 12 را کسب ننموده اند    می توانند حداکثر 10 واحد دروس جبرانی میانگین را به همراه دروس مذکور با رعایت سقف مجاز انتخاب واحد ترم آخر و در قالب سنوات مجاز تحصیلی انتخاب نمایند.بدیهی است در صورت عدم احراز معدل کل 12 دانشجو مجددا" بایستی نسبت به اخذ واحدهای جبرانی اقدام نماید.
تبصره)چنانچه دانشجویی در نیمسال آخر یک درس عملی- نظری را اخذ و بخش عملی درس را گذرانده باشد، ولیکن در بخش نظری درس مردود و یا غایب بوده باشد می تواند بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
(شرایط تحصیل هم زمان در دو رشته تحصیلی مقطع کارشناسی)
1-تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی به شرطی که پذیرش در یک رشته از طریق آزمون سراسری و در رشته دیگر از سایر طرق(همانند بدون آزمون،دانشگاه آزاد و ...)و یا هر دو رشته بدون آزمون باشد مجاز می باشد.
2-دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند،می توانند تحصیل در رشته دوم را بر اساس معافیت تحصیلی صادر شده در رشته اول ادامه دهند.
3-دانشجویانی که به دستگاه های خاص تعهد دارند می بایست قبل از ثبت نام در رشته دوم ،موافقت سازمان یا موسسه مربوطه را اخذ نمایند.
4-دروس عمومی و غیر عمومی گذرانده شده از رشته اول برای رشته دوم در صورت احراز شرایط معادلسازی دروس قابل معادلسازی     می باشد.

(تغییر رشته)
روش اول: دانشجو دوره کارشناسی با رعایت 2 شرط ذیل می تواند به سایر رشته ها(حتی به زیر گروه های آزمایشی دیگر) تغییر رشته دهد:
1-نمره آزمون دانشجو از پایین ترین نمره آزمون رشته ای که دانشجو می خواهد به آن تغییر رشته دهد در همان سال ورود و در همان سهمیه قبولی کمتر نباشد.
2-دانشجو حداقل 12 واحد درسی را (غیر از دروس معادلسازی شده)بگذراند.
روش دوم:
تغیر رشته دانشجویان کارشناسی که فاقد شرایط فوق باشند،با شرایط ذیل تسهیل شده است:
الف)دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 12 یا بالاتر می توانند در داخل دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر تغییر رشته دهند.
ب)دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 12 یا بالاتر می توانند به کلیه رشته های فعال (بجر رشته معماری) در تمامی زیر گروه های آزمایشی(ریاضی،تجربی،انسانی وهنر) تغییر رشته دهند.
یادآوری:تغییر رشته فقط برای یکبار امکانپذیر است.


(تطبیق واحد)
معادلسازی واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد:
-دانشجوی پذیرفته شده موظف است بلافاصله بعد از قبولی در دانشگاه،ریز نمرات تائید شده خود را به آموزش مرکز تحویل دهد.
-محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با 80 درصد محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد.
-حداقل نمره قبولی برای معادلسازی دروس 10 می باشد.
تبصره1:دروس گذرانده شده سطح 1و2 و یا 3 حوزه علمیه قم و خراسان با رعایت سایر مقررات قابل معادلسازی می باشد،و واحدهای گذرانده شد درسایر حوزه های علمیه به شرط تائید آنها توسط حوزه علمیه قم و خراسان با رعایت سایر موارد قابل معادلسازی می باشد.
تبصره2:دروس گذرانده شده جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد با رعایت سایر مقررات قابل معادلسازی می باشد.
تبصره:از مراکز تربیت معلم صرفا" دروس عمومی قابل پذیرش است.دروس عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان قابل بررسی و معادلسازی می باشد.
-تعداد واحد درس گذرانده شده قبلی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد.
-به ازای هر 15 واحد درسی تطبیق شده،یک ترم از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسر خواهد شد.
-به ازای تطبیق هر واحد درسی،شهریه متغیر 1 واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه ترم تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است،دریافت خواهد شد.
-دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی که دارای مدرک کاردانی و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند،هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل تطبیق نمی باشد، و مدرک کاردانی ایشان جایگزین مدرک پیش دانشگاهی خواهد بود.


(مرخصی تحصیلی)
-دانشجویان مشمول(آقا) دوره کارشناسی حد اکثر دو ترم و دانشجویان غیر مشمول دوره کارشناسی حد اکثر 6 ترم می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
-مدت مجاز مرخصی تحصیلی زایمان برای هر دانشجو پنج ترم تحصیلی (یک ترم قبل از زایمان و چهار ترم بعد از زایمان)و بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه می باشد.

(دستور العمل عدم مراجعه)
عدم انتخاب واحد دانشجو در هر ترم تحصیلی بدون درخواست کتبی مبنی بر انصراف از تحصیل و یا مرخصی تحصیلی محسوب می شود.
-دانشجوی عدم مراجعه می تواند با درخواست کتبی به مرکز /واحد محل تحصیل خود و با داشتن شرایط زیر درخواست لغو عدم مراجعه و صدور مرخصی  تحصیلی نماید:
1- ترم های لغو عدم مراجعه جز سنوات مجاز تحصیلی محسوب می شود.
2-بعد از لغو عدم مراجعه،برای ترم های فوق الذکر مرخصی تحصیلی صادر گردیده و مطابق ضوابط،بخشی از شهریه ثابت ترم های لغو عدم مراجعه دریافت خواهد شد.
3-دانشجو باید به ازای هر 15 واحد درسی باقیمانده در مقطع کاردانی و کارشناسی،یک ترم سنوات مجاز باقیمانده داشته باشد.


(دستورالعمل لغو انصراف)
لغو انصراف با شرایط ذیل امکان پذیر است:
1-دانشجو گواهینامه یا مدرکی دال بر پایان دوره کاردانی اخذ نکرده باشد.
2-دانشجویی که انصراف داده و به خدمت سربازی اعزام گردیده صرفا" با ارائه کارت پایان خدمت می تواند درخواست لغو انصراف دهد.
3-دانشجو به ازای هر 15 واحد درسی باقیمانده در مقطع کاردانی یا کارشناسی یک ترم سنوات مجاز باقیمانده داشته باشد.
4-مدت وقفه تحصیلی دانشجوی لغو انصراف شده،جزء سنوات تحصیلی وی محسوب گردیده و ملزم به اخذ مرخصی تحصیلی و پرداخت بخشی از شهریه ثابت ترم های مذکور می باشد.


(مهمان - ترمی)
دانشجوی مقطع کارشناسی متقاضی مهمان موقت یا دائم باید در موعد مقرر بر اساس تقویم آموزشی(یک ماه قبل از شروع ترم)درخواست خود را در سیستم جامع گلستان ثبت نماید و پس از موافقت مراکز مبدأ و مقصد،انتخاب واحد نماید.تحصیل دانشجوی مهمان ترمی یا مهمان دائم از ترم اول تا ترم آخر امکانپذیر است.

(مهمان دائم)
در صورتی که دانشجو واجد شرایط ذیل باشد می تواند نسبت به تقاضای مهمان دائم اقدام نماید:
-ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی،در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج،در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
-فوت و یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
-بیماری خاص دانشجو که به تائید مراجع ذی صلاح رسیده باشد.
-معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
-تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر وی به شهر دیگر با ارائه مستندات معتبر.
یادآوری بسیار مهم:
شهریه متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به شرح ذیل محاسبه می گردد:
-به مراکز چهار گانه شهر تهران و شهر ری یا ضریب 4/1 محاسبه می گردد.
-به مراکز استان ها با ضریب 2/1 محاسبه می گردد.


 (انتقال)
با توجه به صدور مدارک یکسان در دانشگاه پیام نور انتقال دانشجو منتفی است.
انتقال از سایر دانشگاها و موسسات آموزش عالی به پیام نور با شرایط ذیل و فقط برای یک بار امکان پذیر است:
1-نداشتن منع ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ.
2-ارائه نامه موافقت با انتقال دانشجو از دانشگاه مبدأ.
3-ارائه تصاویر لیست سازمان سنجش و کارنامه قبولی دانشجو.
4-سایر ضوابط اعلامی از سوی سازمان مرکزی در خصوص تعداد واحد و معدل کل واحدهای گذرانده شده تا هنگام ارائه درخواست انتقال


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر