فرهنگـی و تربیت بدنـی
1401/3/11 چهارشنبه
اطلاعیه
تکمیل شناسنامه فرهنگی

.

اطلاعیه
از دانشجویان علاقمند دعوت می شود با حضور در امورفرهنگی دانشگاه، فرم شناسنامه فرهنگی دانشجویان را تکمیل کنند.
با تشکر : امور فرهنگی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر