كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1393/12/12 سه‌شنبه معرفی 
     نام : زلیخا      نام خانوادگی : غلامی
     سمت : مدیر امور فرهنگی ،تربیت بدنی
     تلفن: 212
     تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا
سوابق علمی : مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی
سوابق اجرایی :
دبیر شورای فرهنگی مرکز
نماینده دانشگاه در کمیسون بانوان
عضو مجمع بسیج بانوان شهرستان
 
بيشتر