كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/3/10 شنبه ارتباط با کارکنان مرکز
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 دکتر محمد امرایی ریاست 33112045 201
2 جلال بختیاری مسئول حراست- مسئول فناوری اطلاعات 33117144 209
3 زهره آزاد مسئول امور مالی و شهریه 33114921 208
4 حمداله مرادی مسئول اداری . کارپرداز مالی 33112045 202
5 مهدی یاوند زاهدی مسئول امور آموزش 33116798 203
6 هدایت عسگری مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 212
7 امیر مراد ترکاشوند مسئول امور  فارغ التحصیلان 33115962 211
8 احد احمدی سرشت امور دانشجویی 204
9 علی رحمانی مسئول کتابخانه و امین اموال 214
10 سید حسام الدین موسوی امور کلاسها و بایگانی دانشجویی 33117114 206
11 محمد مرسلی کارشناس آموزش - مسئول امتحانات
12 شکوفه صفایی دبیرخانه 33112043 207
13 اسماعیل اسماعیلی کارشناس آموزش 213
14 سهیلا مرادی کارشناس امور  فارغ التحصیلان 205
15
16
17 ضحاکی ، رضایی ، اسمعیلی نگهبانی 33114834 216
18
19
20 تلفنخانه 33117115
33112044
33123237
بيشتر