كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/3/10 شنبه ارتباط با کارکنان مرکز
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 دکتر محمد امرایی ریاست 33112045 201
2 مهدی یاوند زاهدی دفتر ریاست 33112045 202
3 رضا رضایی مسئول آموزش 203
4 احد احمدی سرشت امور دانشجویی 204
5 سهیلا مرادی امور شهریه 205
6 سید حسام الدین موسوی امور کلاسها 33117114 206
7 شکوفه صفایی دبیرخانه 33112043 207
8 زهره آزاد مسئول امور مالی 33114921 208
9 جلال بختیاری مسئول فناوری اطلاعات و رایانه 33117144 209
10 حراست 33115962 210
11 محمد مرسلی فرجاد ، امیر مراد ترکاشوند امور  فارغ التحصیلان 211
12 زلیخا غلامی مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه 212
13 اسماعیل اسماعیلی امور امتحانات 213
14 علی رحمانی کتابخانه 214
15 اسماعیل اسماعیلی بایگانی دانشجویی 215
16 ضحاکی ، رضایی ، اسمعیلی نگهبانی 33114834 216
17 رضا رضایی کارشناس مسئول خدمات آموزشی 217
18 مصطفی موسی پور مسئول آزمایشگاه 33124050
19 حمداله مرادی مسئول امور اداری 33112043
20 تلفنخانه 33117115
33112044
33123237
بيشتر