سامانه های الکترونیکی دانشگاه
1399/11/8 چهارشنبه
اتوماسییون اداری دانشگاه
آدرس اتصال به سیستم اتوماسیون اداری

.

http://didgah.hp.pnu.ac.ir  اتوماسییون اداری

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر