یکشنبه 19 آذر 1402  
اخبار
بيشتر
رويدادها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
بيشتر
 
دانشگاه برتر
 
کانال ایتا
 
مهر
 
مهار تورم،رشد تولید
 
گام دوم انقلاب
 
جهاد تبیین
 
دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد
 
 
 
 
 
 
 
 
آخـرین خبـرهـا
بيشتر
اخبـار آمـوزش
بيشتر
کلاس های الکترونیـکی
بيشتر
جهــاد تبیین
بيشتر
فرهنگـی و تربیت بدنـی
بيشتر
جشن انقلاب
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دهه فجر
1399/3/11 یکشنبه
1396/1/29 سه‌شنبه

 اسدآباد.میدان دانشگاه.بلوار شهید قهاری5-33112043081.31141766541747343 کروکی مرکز اسدآباد

1396/1/28 دوشنبه

1394/11/1 پنجشنبه

1394/10/30 چهارشنبه
استان همدان  - شهرستان اسدآباد -  میدان دانشگاه - بلوار شهید قهاری-  دانشگاه پیام نور اسدآباد   -   تلفن: 081133112045  08133112043-08133117114     نمابر: 08133124176     کدپستی: 4541747343  -         صندوق پستی: 171  دانلود کروکی مرکز
بيشتر