آخرین خبرهای دانشگاه
1401/3/22 یکشنبه
شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم 1401-1400
دریافت شماره صندلی امتحانات نیمسال دوم 1401-1400 طبق ساعت و تاریخ امتحانی

.

روز تاریخ ساعت 8 10:30            13:30
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه 05/04/1401 کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی کتبی الکترونیکی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر