جهــاد تبیین
1401/11/3 دوشنبه
کتاب جهاد تبیین
کتاب «جهاد تبیین» با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب و همچنین اهمیت و بایسته‌های موضوع جهاد تبیین


این کتاب در پنج فصل با عناوین و موضوعات زیر تدوین شده است:

فصل اول: کلیات؛ به تعریف جهاد و جهاد تبیین و همچنین فواید و آثار تبیین و مطالبی از این دست، پرداخته است.

فصل دوم: الزامات جهاد تبیین؛ به سیاست‌ها و بایدها و نبایدهای این فریضه اختصاص دارد.

فصل سوم: روش‌ها و انحاء؛ مربوط به برخی از روش‌هایی است که در بیانات رهبر انقلاب، به آن اشاره شده است.

فصل چهارم: موضوعات نیازمند تبیین؛ در بیانات رهبر، موضوعاتی مورد مطالبه قرار گرفته است که مجاهدان این عرصه لازم است تبیین این موضوعات را در اولویّت قرار دهند و در این فصل به بیش از سی مورد از این موارد، پرداخته شده است.

فصل پنجم: وظایف اقشار خاص؛ به وظایف اقشار و نهادهای مختلف در این زمینه اختصاص یافته است.

مفاهیم، تکنیک ها و مهارت های جهاد تبیین بر پایه مدل ساختاری و مفهومی


 

معرفی کتاب

بیانیه گام دوم، در یک تقسیم کلی، شامل نگاهی به گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است و از این منظر، سیاست ها و راهبردهای آینده را مشخص کرده و وضعیت شناسی صورت گرفته از انقلاب اسلامی و راهبرها و سیاست ها، در مواضع متعددی از بیانیه ذکر شده است .

این بیانیه مطالبه ای است که در آن مقام معظم رهبری تاکید می کند که این گفتمان انقلاب است و باید به آن پرداخته شود.

در این کتاب، ساختار و محتوای خود بیانیه و نیز برای فهم همه گروه ها و اقشار جامعه از محتوا و مفهوم بیانیه تلاش گردیده است.

در تدوین مطالب کتاب، بیان سلیس و روان و دور از اصطلاحات مغلق را اولویت قرار داده شده است.

هم چنین برای ساختار مندی مطالب و فهم راحت تر و بهتر، کتاب به صورت درس نامه تدوین شده است.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir